FÖRELÄSNING

INSPIRATION

Jag erbjuder inspirationsföreläsningar för föreningar, skolor, och företag inom ledarskap, gruppdynamik, värdegrundsarbete, och idrottspsykologi. Föreläsningarna utgår ifrån relevant forskning inom området samt min egen erfarenhet som aktiv, utbildare och forskare inom svensk idrott. För mig är det viktigt att deltagarna får plats i rummet, varav tid ges till praktisk tillämpning av innehållet, reflektion och erfarenhetsutbyte.

INNEHÅLL

Innehåll och upplägg kan givetvis styras utifrån önskemål och behov. Jag lyssnar på er för att tillsammans kunna skapa de bästa förutsättningarna för en givande föreläsning, som ni sedan kan applicera i ert arbete/uppdrag.

REFERENSER

”Susanne har under några år varit föreläsare på olika utbildningar inom Stockholms Fotbollförbund. Ett av uppdragen som hon har haft är att föreläsa om effektiva ledarteam i vår längre utbildning, ”Framtidens fotbollsledare”. Susanne är en mycket uppskattad föreläsare och det märks verkligen att hon brinner för och har stor kunskap om det som hon föreläser om.”

Kicki Bellander, föreningsutvecklare Stockholms Fotbollförbund

KONTAKTFORMULÄR

VI HÖRS!

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av ett samarbete?  Hör bara av dig så tar vi fram något bra tillsammans!

 

EMAIL: susanne@meckbach.se

 

TELE: 070-674 00 18

 

ADRESS: Tellusvägen 19, 138 35 Älta