UTREDNING

GRANSKA & RAPPORTERA

Jag genomför olika typer av utredningar inom idrotten med koppling till ledarskap och psykosocial miljö. Det är ett arbete som har blivit en av mina specialiteter, eftersom jag genom min roll som forskare har stor kunskap och erfarenhet av att genomföra, granska och rapportera information på ett objektivt sätt. Dessutom är jag van vid att tillämpa etiska grundprinciper och konfidentialitet, vilket har varit vägledande i de utredningar som jag tidigare har genomfört för Riksidrottsförbundet, Svenska Kanotförbundet och Simklubben Neptun.

REFERENSER

Svenska Kanotförbundet har anlitat Susanne vid två tillfällen för att hjälpa oss att tydliggöra hur det ser ut i delar av vår verksamhet. Susanne har skapat förtroende hos de intervjuade så att de har fått  ge sin bild av skeendet. Hon har sedan sammanställt materialet på ett förståeligt sätt utan att utelämna någon individ, vilket har hjälpt oss att få en tydlig bild av skeendet. Det har varit två komplicerade fall där Susanne har hjälpt oss på ett förtjänstfullt sätt.”

Dag Johansson, generalsekreterare Svensk Kanotförbundet

 ”Susanne gjorde en utredning för oss där hon undersökte de aktivas upplevelser av ledarskapet och miljön inom våra olika grupper. Utredningen presenterades i en välskriven rapport som gav oss kunskap om olika utmaningar och framför allt potentiella utvecklingsmöjligheter. Susanne är leveranssäker, besitter en stor kunskap om ledarskap och har en förmåga att tillämpa sina unika kvalitéer som idrottsforskare på ett jordnära sätt.”

Carina Wahlqvist-Winberg, hoppkommittén SK Neptun

KONTAKTFORMULÄR

VI HÖRS!

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av ett samarbete? Hör bara av dig så tar vi fram något bra tillsammans!

 

EMAIL: susanne@meckbach.se

 

TELE: 070-674 00 18

 

ADRESS: Tellusvägen 19, 138 35 Älta